Nieuws

                   18 november 2023

 

Zaterdag 18 november 2023 reikte burgemeester Otwin van Dijk een Koninklijke onderscheiding uit aan Benny Centen, voorzitter schietvereniging Diana uit Etten. Benny werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Benny Centen wordt een gewaardeerd inwoner van Etten genoemd. Als vrijwilliger is hij op vele fronten actief. Zijn activiteiten voor de schietsport beperken zich niet alleen tot Etten. Sinds 2004 is hij hoofdbestuurslid van ‘S.V. Oost-Gelderland’. Bijna gelijktijdig werd hij penningmeester tot 2009, het jaar waarin hij het voorzitterschap tot en met voorjaar 2023 op zich nam. Mede door zijn bevlogenheid is de S.V. Oost-Gelderland geworden tot het overkoepelende orgaan dat het nu is, met meer dan dertig aangesloten schietverenigingen en meer dan zeshonderd schutters.

Drijvende kracht en gewaardeerd vrijwilliger

Benny is sinds 1982  bestuurslid van de buurtvereniging. Momenteel vervult hij de functie van secretaris. Al ruim veertig jaar is hij de drijvende kracht van de buurtvereniging. Saamhorigheid en verbinding in de buurt staat bij Benny voorop. Hij is zeer actief met het organiseren van activiteiten.

Vanaf 2002 is Benny vrijwilliger van de Heilige Martinuskerk in Etten, lid van de onderhoudsploeg van het kerkhof en sinds 2012 woordvoerder en organisator van deze groep. Als woordvoerder en organisator is hij de schakel tussen de begraafplaatsbeheerder en de groep vrijwilligers.

Klus Groep

Sinds 2018 is Benny actief bij Voetbal Vereniging Etten en ook daar een gewaardeerd vrijwilliger. Als lid van de Klus Groep, draag hij samen met deze klussers elke woensdagochtend zijn steentje bij om te zorgen dat sportcomplex de Treffer er verzorgd uitziet.