Jubilarissen 2021

Schietvereniging Diana huldigt leden.

Schietvereniging Diana uit Etten heeft op zaterdag 11 december zes van haar leden gehuldigd. Door de coronamaatregelen is het al 2 jaar niet mogelijk dit op de jaarlijkse feestavond te doen. Het bestuur heeft daarom de zes leden met hun echtgenotes uitgenodigd om op gepaste wijze de leden in het zonnetje te zetten.

Voorzitter Benny Centen huldigde alle leden met mooie woorden en reikte hen een

herdenkingsschildje uit. De echtgenotes ontvingen een mooie bos bloemen. Van de schietbond Oost Gelderland waren twee bestuursleden aanwezig. Erevoorzitter Ab Scheffer en penningmeester  Richard Spexgoor spelden de jubilarissen een bondsspeldje op en overhandigden hen een bos bloemen.

Aan het eind sprak Andre Leijzer namens alle jubilarissen een dankwoord uit aan het bestuur. Ondanks de coronatijd maakt het bestuur het toch mogelijk om op verantwoorde wijze de leden de mogelijkheid te bieden om hun kaartje te kunnen schieten